مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات درون چاهی نفت و گاز
مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی
نمایی از کارگاه تولیدی شرکت خرد صنعت اروند

کارفرمایان

شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی نفت فلات قاره ایران

شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت مدیریت و پشتیبانی کالای نفت تهران

شرکت مهندسی توسعه نفت

 

 

 

ردیف

کارفرمایان

لیست قراردادها

 

1

شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب

لیست پروژه های به اتمام رسیده یا در دست اجرا

 

2

شرکت ملی نفت فلات قاره ایران

لیست پروژه های به اتمام رسیده یا در دست اجرا

 

3

شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران

-

 

4

شرکت مدیریت و پشتیبانی کالای نفت تهران

لیست پروژه های به اتمام رسیده یا در دست اجرا

 

5

شرکت مهندسی توسعه نفت

-

 

6

شرکت ملی حفاری ایران

-

 

7

شرکت پترو پارس

-

 

8

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

-

   

بازگشت

.   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)
.   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت
.    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)
 • .   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

  . بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

 • .   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

  . نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

 • .    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

  . انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

????? ????? ?? ????? ????