مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات درون چاهی نفت و گاز
مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی
نمایی از کارگاه تولیدی شرکت خرد صنعت اروند
نام شرکت
پست الکترونیکی
شماره تماس
جنسیت
نام خانوادگی
نام
آدرس:
خرمشهر: منطقه آزاد تجاری اروند، شهرک صنعتی فاز 2، بعد از کارخانه آسفالت
اراک: سه راهی خمین، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان سازندگان، خیابان توسعه
شماره تلفکس : 11-34130509-086
جهت برقراری تماس با شما لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید.
توضیحات

????? ????? ?? ????? ????