مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات درون چاهی نفت و گاز
مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی
نمایی از کارگاه تولیدی شرکت خرد صنعت اروند

امکانات و توانمندیها

با امکانات و توانمندیهای های شرکت خرد صنعت در حوزه های ذیل بیشتر آشنا شوید :

توانمندیهای تولید

مهندسی

سیستمهای مدیریت تولید

ادامه مطلب...
 

کارفرمایان

شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی نفت فلات قاره ایران

شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت مدیریت و پشتیبانی کالای نفت تهران

شرکت مهندسی توسعه نفت

ادامه مطلب...
 
.   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)
.   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت
.    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)
 • .   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

  . بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

 • .   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

  . نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

 • .    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

  . انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

????? ????? ?? ????? ????