عملیات

در سـال 1393 و پس از اخذ سـفارش رانش رشـته تکمیلی از شـرکت ملی مـناطق نفتخیز جـنوب به مـیزان  100 Set «خدمات راندن رشته تکمیلی درون چاهی» و از آنجائیکه عملیات رانش در عین حالی که یک فعالیت مکمل برای تولیدکنندگان Downhole Completion و دیگر تجهیزات درون چاهی و سرچاهی است اما از طرف دیگر، برخلاف فعالیت های تولیدی، همجواری سازمان عملیات با کارفرما و تأمین نیروی انسانی متخصص از پراکندگی یکسانی در سطح کشور برخوردار نیست و تجمع نیروهای متخصص در مناطق نفتی مارابرآن داشت تانسبت به ایجاد یک شرکت جدید و تحت پوشش خردصنعت و بعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل همت گماریم و در این راستا « شرکت آریا حفاران طلوع کارون » در زمینی به مساحت 3000 مترمربع وساخت 2000 متر مربع سالن و 600 مترمربع محوطه اداری در شهرک صنعتی شماره 3 اهواز احداث گردید.

 

 

پروژه های انجام شده

 

 

·         پروژه چاه BR-30 دکل MEM-1, LAVAN ISLAND شرکت نفت فلات قاره ایران

·         پروژه چاه YARAN#20 دکل 301 شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

·         پروژه چاه YARAN 1 دکل 301 شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

·         پروژه چاه YARAN#17 دکل TDDCC-304 شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

·         پروژه چاه D120 دکل 42 FATH شرکت نفت فلات قاره ایران

·         پروژه چاه BR-30 دکل MEM-1 شرکت نفت فلات قاره ایران

·         پروژه چاه اهواز 216 دکل 85 فتح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

·         پروژه چاه 158 گچساران دکل 21 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

·         پروژه چاه آغاجاری 183 دکل 51 فتح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

·         پروژه چاه D-22H Re1H ST3 دکل Modarress شرکت نفت فلات قاره ایران

·         پروژه چاه اهواز 75 دکل 52 فتح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

·         پروژه چاه آزادگان 69 دکل 86 فتح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

·         پروژه چاه آزادگان 72 دکل 401 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

·         پروژه چاه آزادگان 78 دکل 402 مپنا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

لطفاً جهت دریافت اطلاعات هر پروژه بر روی نام پروژه مورد نظر کلیک فرمایید.

 

* گزارشات

کاربرگ عملیات رانش توسط شرکت آریا حفاران طلوع کارون

 

 

* تجهیزات

ابزار و تجهیزات رانش

 

بازگشت

????? ????? ?? ????? ????