طرح کلان سیستمهای اطلاعاتی

این شرکت با بهره گیری از سیستم یکپارچه مدیریت تولید ، کلیه فرایندهای مرتبط با تولید و اجرای پروژه های خود را تحت کنترل قرار می دهد و کلیه گزارشات مورد نیاز مدیریت و کارفرمایان را ارائه می نماید .از مهم ترین سیستمهای موجود در آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 

 

 

 

 

بازگشت
 

????? ????? ?? ????? ????