مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات درون چاهی نفت و گاز
مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی
نمایی از کارگاه تولیدی شرکت خرد صنعت اروند
.   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)
.   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت
.    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)
 • .   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

  . بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

 • .   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

  . نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

 • .    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

  . انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

????? ????? ?? ????? ????