مقاله ها

 

انجام عملیات PUNCH تجهیزTRSV با حضور مدیران، کارشناسان و صاحب نظران شرکت های مهندسی و توسعه نفت، توسعه حفاری تدبیر، اکتشاف نفت پاسارگاد در راستای حرکت در فضی مطمئن و منطبق با استاندارد در روند اجرائی پروژه های آزادگان و سپهر و جفیر در مورخ 03/03/1400 با حضور نمایندگان شرکت های معظم متن، پاسارگاد و توسعه حفاری تدبیر و وفق خواسته های استاندارد API مبنی بر انجام عملیات PUNCHING تجهیز TRSV برای اولین بار در ایران این عملیات با موفقیت انجام و منتهی به تنظیم و امضای صورتجلسه و صحه گذاری همه حاضرین بر صحت عملیات گردید. شایان توجه می باشد که تست مربوط به نصب و عملکرد شیر ایمنی قابل بازیافت با سیم چاه پیمایی WRSV نیز با موفقیت انجام گردید.

 

 

 

????? ????? ?? ????? ????